Naša spoločnosť ponúka moderné baliace metódy a materiály od popredných svetových výrobcov ako aj vlastný sortiment obalových materiálov. Z našej ponuky vyberáme: palety, paletové konštrukcie, drevené ohrádky, vrchnáky, preglejkové bedne aj konštrukcie, kompletný sortiment kartonáže-3,5,7 vrstvové lepenky a výrobky z nich. LDPE a HDPE fólie, vrecia, sáčky, prírezy. Bublinkové fólie, Polyetylénové peny, Kartónplast , Ochranné prvky z PE aj z Kartonáže, Lepiace pásky a doplnkový sortiment.

Spoločnosť 3PACK dodáva tovary svojim zákazníkom systémom Just in Time.

V roku 2005 bola spoločnosť 3PACK certifikovaná podľa normy ISO 9001:2000. Úspešne sme absolvovali recertifikačný audit podľa ISO 9001:2008.

 

Enviro&Eko politika

Spoločnosť 3PACK group a. s. si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a voči ďalším generáciam. Preto súčasťou našich firemných aktivít je záujem o otázky ochrany životného prostredia a trvale udržateľného rozvoja spoločnosti vo všetkých oblastiach.

Enviromentálna politika našej firmy vyplýva z nasledovných princípov:

  • Podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými environmentálnymi predpismi a ostatnými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
  • Rešpektujeme súčasnú a budúcu hodnotu životného prostredia.
  • Pracovať na minimalizácií negatívnych vplyvov poskytovaných výrobkov na miestne a globálne životné prostredie.
  • Spolupracovať s obchodnými partnermi pri posudzovaní zásad trvale udržateľného rozvoja spoločnosti.
  • Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie všetkých zamestnancov v otázkach ochrany životného prostredia a vplyvov ich činností na životné prostredie za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia.
FaLang translation system by Faboba
  • duns
  • iso
  • eko
  • call